Grønland PRIVATE

Disse grønlandske mønter er siden 1800 tallets begyndelse blevet brugt i Grønland indtil, de den 1. juli i 1967 blev inddraget og erstattet af danske mønter og sedler.


Her finder du blandt andet nogen af de første grønlandske mønter, som Den Kongelige Handel indførte i byen Angmagssalik i 1894. Disse mønttegn er af zink og mens der på forsiden er indhugget en kongekrone, samt bynavnet og værdien, så er bagsiden af mønten uden prægning. Du kan også finde et særligt udvalg af nogen af de første officielle grønlandske mønter, som Grønlands Styrelse i 1926 indførte til brug for hele Grønland. Sidst men ikke mindst, så finder du også et unikt udvalg af private udmøntninger, som forskellige private firmaer dengang udstedte fra tid til anden.


Møntserier

Du kan blandt andet finde et udsnit af nogen af de private møntserier, som det engelske firma Gibbs & Sons (Vandt i 1863 en 30 års kontrakt på handel i Øst Grønland, mod at give 5% af overskuddet til den danske stat.) og Øresunds chemiske Fabrikker "Kryolitfabrikken" (1859) udsendte. De første mønter i serien udsendt af Øresunds chemiske Fabrikker bærer indskriften ”Øresund”, mens en senere type har indskriften ”Ivigtut”. Ens for begge mønttyper er, at de er enkle zink-blanketter og har den pågældende mønts værdibetegnelse indhugget.

Angmagssalik mønter 1894-1926

Disse mønter er præget på Københavns 2. officin og udgivet af Den kongelige Grønlandske Handel til brug i Angmagssalik. Mønterne er således statslige og ikke private, selv om de de fleste kataloger anføres som sådanne.

De er udstanset af zink- og aluminiumsplade og har kun præg på den ene side, dog forekommer 100 og 500 øre også med præget "Am" på bagsiden. 

Thule, Kap York Handelsstation.

I 1910, hvor Danmarks territoriale interesse på Grønlands vestkyst kun strakte sig indtil 75° nord ved Upernavik, rettede grønlandsfareren Knud Rasmussen henvendelse til den danske stat om oprettelse af en handelsstation ved Kap York, for også derved at lade det nordlige Grønland blive dansk område. Den danske stat viste ingen interesse for projektet. Handelsstationen oprettedes 19. august 1910, med kapital dels fra Knud Rasmussens kone, dels fra Adam Biering bosiddende i Baku.

1937 overgik Kap York Stationen Thule til de danske stat, hvorefter Thulemønterne blev inddraget.

Da mønter første gang nåede grønlænderne, vidste de ikke hvad de skulle kalde dem. De runde blanke skiver mindede dem mest om fuldmånen. Derfor hedder måne og mønt det samme på grønlandsk, nemlig aningâ¢.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du skulle have nogen spørgsmål til de forskellige eksemplarer, der fremgår på hjemmesiden.