Ringbind

Format: 305 x 317 x 50 mm
18 rings mekanik
Bindet rummer ca:
50 fortrykblade
50 Blanke blade med film
35 omnia blade
60 blanke blade uden film
Tips: det er lettere at blade i album med færre blade end ovenfor anført