Brede kroner, tykke kroner, 1 og 2 marck fra 1604 og 1604