1855, Jonas Collin, bronze, 0

1855, Jonas Collin, bronze, 0

350,00 DKK

stk.

Medaliør H. Conradsen

Jonas Collin var en dansk cand. jur. og gehejmekonferensråd. Han var en indflydelsesrig embedsmand i enevældens sidste årtier. Jonas Collin havde en lang række vigtige tillidsposter, her i blandt medlem af Det kongelige Teaters direktion. Jonas Collin huskes dog især for sin indflydelse inden for kunst og kultur, hvor han var protektor for nogle af Danmarks mest kendte guldalder-digtere, såsom H.C. Andersen der var tæt knyttet til Jonas Collin og hans familie.

Navnet Collin er et tilnavn, som hans oldefar Baltzer Jensen fik, da han stammede fra Kolding.