Kauko Räsänen. Finland

Adskillige af Kauko Räsänens medaljer er efter vor mening fantastiske og noget af det bedste, der nogensinde er skabt.