1851, Frederik VII, 1 Sechsling, 1+

1851, Frederik VII, 1 Sechsling, 1+

225,00 DKK

stk.

Kant skade.