1850, Frederik VII, 1 Sechsling, 1 M

1850, Frederik VII, 1 Sechsling, 1 M

125,00 DKK

stk.

Kant skade.