1850, Frederik VII, 1 Dreiling, 1

1850, Frederik VII, 1 Dreiling, 1

100,00 DKK

stk.

Kant skade.