IMPORTA-albumsystem

Importa albumsystem - som ikke fremstilles mere - har samme format som Hartbergers EURO system.